Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Blodet og immunsystemet

Blodet og immunsystemet er en innføringsbok i to sentrale temaer innenfor anatomi og fysiologi. God kunnskap om blodets funksjon og immunsystemets oppbygning og effekter gir grunnleggende forståelse av hvordan det friske mennesket fungerer, men også av mange vanlige sykdomsårsaker og -behandlinger, som kreft, kreftbehandling og stamcelleterapi.

Ressurser