Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet er en innføringsbok i et sentralt tema innen anatomi og fysiologi. God kunnskap om respirasjonssystemet er avgjørende for en grunnleggende forståelse av hvordan det friske mennesket fungerer. Det gir også et grunnlag for å forstå sykdommer som er knyttet til respirasjonssystemet, og hvordan disse diagnostiseres og behandles.

Boka er pedagogisk oppbygget og dekker faginnholdet for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for bachelorutdanningen i sykepleie. Boka har også kliniske eksempler og oppgaver som gjør den ypperlig for repetisjon før eksamen.

Ressurser