Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Hormonsystemet

Hormonsystemet er en innføringsbok i et sentralt tema innen anatomi og fysiologi. Hormoner produseres i en rekke forskjellige organer og påvirker mange funksjoner i kroppen. Kunnskap om hormonenes funksjoner gir også et grunnlag for å forstå sykdomsprosesser knyttet til hormonsystemet og hvordan disse sykdommene behandles.

Boka er pedagogisk oppbygget og dekker faginnholdetfor nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for bachelorutdanningen i sykepleie. Boka har også kliniske eksempler og oppgaver som gjør den ypperlig for repitisjon før eksamen.

Primærmålgruppen er sykepleiestudenter, men andre studenter innenfor helsefag og idrettsfag vil også har stor nytte av boka.

Lars Kyte er lege og spesialist i nevrologi. Han er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har lang erfaring som lærer i anatomi og fysiologi ved sykepleierutdanningen i Førde.

Boka Hormonsystemet inngår i Fagbokforlagets «kortlest»-serie i naturvitenskapelige emner for sykepleierstudenter.

Ressurser