Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Nervesystemet

Nervesystemet er en innføringsbok i et sentralt tema innen anatomi og fysiologi. God kunnskap om nervesystemet er avgjørende for å forstå hvordan kroppen fungerer, sykdomsårsaker og hvordan behandling virker.

Boka er pedagogisk oppbygget og dekker faginnholdet for nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for bachelorutdanningen i sykepleie. Boka har også med kliniske eksempler og oppgaver som gjør den ypperlig for repetisjon før eksamen. Primærmålgruppen er sykepleierstudenter. Andre studenter innenfor helsefag og idrettsfag vil også ha stor nytte av boka.

Lars Kyte er lege og spesialist i nevrologi. Han er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har lang erfaring som lærer i anatomi og fysiologi ved sykepleierutdanningen i Førde.

Boka Nervesystemet inngår i Fagbokforlagets «kortlest»-serie i naturvitenskapelige emner for sykepleierstudenter.

Ressurser